NIGHT FLASH of Yanchers Inc

環境にやさしい太陽電池と電気二重層コンデンサーを電源に持つ自発光製品です。光源には高効率のLEDを採用し、人にやさしい道路・歩道を作ります。

Night Flash383-400.jpg
高視認性センター鋲 (YCB-08OL) YouTube in SillconvallyLinkIcon

TP12-383-287.jpg
YAN CUBE200
TP100-383-287.jpg
YAN CUBE100

FM70-350p30m.jpg

YAN-MINI70

TP100M 350-30.jpg YAN-CUBE100

YEK-350-30.jpg YEB-2OS

MCB-04-350-30.jpg

 YCB-4OS

YCB-8OL-350p30m.jpg

 YCB-8OL

YKBH-16-350-30.jpg

YKHB-16RL